Produženi boravak

Produženi boravak

 

Dnevni rasposred aktivnosti

 

Prva smena

 

07.00 - 08.30 - prijem dece, doručak, uvodne aktivnosti

08.30 - 10.00 - izrada domaćih zadataka, obnavljanje gradiva

10.00 - 10.30 - užina, odmor

10.30 - 11.15 - radionica (muzička, likovna, istraživačka, sportska, engleski jezik)

11.15 - 14.00 - ručak, slobodno vreme, odlazak u školu

 

Druga smena

 

11.30 - 14.00 - dolazak u boravak, ručak, slobodno vreme

14.00 - 15.30 - izrada domaćih zadataka, obnavljanje gradiva

15.30 - 16.00 - užina, odmor

16.00 - 16.45 - radionica

16.45 - 18.00 - slobodno vreme, preuzimanje dece